FIS d.o.o, sektor primarne obrade, nudi usluge rezanja, sušenja i parenja drveta.

Rezanje na pilani tzv “na oštro”, a sušenje, ovisno o debljini daske i vrste drveta.

Sve dodatne informacije i upite tražite na broj:

061 753-085
030 715 305