Primarna proizvodnja

Pilana

Pilanska obrada drveta obuhvata mehaničku obradu drveta, pri kojoj drvo kao sirovina mijenja prvobitni oblik i dimenzije dok automatska i hemijska građa ostaju iste. U procesu obrade upotrebljavaju se različiti alati i strojevi.

Kapacitet pilane, u našim pogonima iznosi 80 m3 / dnevno.

Parione, sušare, skladišta

Kapacitet pariona i sušara u našim pogonima iznosi cca. 1500 m3.
Imamo raspoloživo 2 parione i 17 sušara.

Krojnica

Krojnica

Obrada suhe daske u elemente potrebne za proizvodnju gotovih proizvoda

Skladište

Skladište

Skladište elemenata i repromaterijala

Masivne ploče

Masivne ploče

Proizvodnja cinkanih ploča, parketa, seljačkog poda

Lakirnica

Lakirnica

Lakiranje gotovih proizvoda prije pakovanja