Masivne ploče

Dužinsko širinski spoj – ploče

JELA / SMREKA KVALITETE A/B i B/C:

  • 18 – 20 mm širine do 1100 mm i dužine do 5000
  • 27 mm širine do 1100 mm i dužine do 5000
  • 40 mm širine do 1100 mm i dužine do 5000

BUKVA KVALITETE A/B i B/C:

  • 18 – 20 mm širine do 1100 mm i dužine do 5000
  • 27 mm širine do 1100 mm i dužine do 5000
  • 32 mm širine do 1100 mm i dužine do 5000
  • 40 mm širine do 1100 mm i dužine do 5000

HRAST KVALITETA A/B i B/C:

  • 18 – 20 mm širine do 1100 mm i dužine do 5000
  • 32 mm širine do 1100 mm i dužine do 5000
  • 38 mm širine do 1100 mm i dužine do 5000
Dužinsko širinski spoj ploča

Proizvodnja cinkanih ploča

Noge za stol u izvedbi širinsko – dužinski spojenih elemenata

Vrsta drveta: bukva i hrast

Ploče za stol

Vrsta drveta: cinkane – bukva, hrast / Višeslojno presovane – furnir bukva, furnir hrast