Kupujemo privatnu šumu na panju.

Vrsta drveta: hrast, bukva i jela/smrča.


Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na broj: 030/715-305 ili na mail: drvo@ambyenta.com