Proizvodnja gotovih proizvoda

Gotovi proizvodi

Trupci se prorežu, daska i elementi se pare i suše i pripremaju za elemente koji se upotrebljavaju za gotove proizvode.

Proizvodnja gotovih proizvoda

PROCES PROIZVODNJE

ODJELI ZA GOTOVE PROIZVODE

FV31B

U ovoj hali se vrši proizvodnja gotovih proizvoda: stolovi, komode, noćni ormarići, ormari, kreveti, baštanski proizvodi, kuhinjska galanterija…

Proizvodnja stolica

Proizvodimo širok asortiman. Pogledajte Ambyenta katalog stolica.

Proizvodnja tipli

Proizvodimo drvenu tiplu od bukve koja se koristi za spajanje drvenih elemenata.