Eko-gorivo pelet

Šta je pelet?

Pelet je visokokalorično bio – gorivo proizvedeno isključivo prešanjem pilote i strugotina suhog visokokaloričnog drveta bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava.

Zbog cilindričnog oblika, nakon sagorijevanje ovog kvalitetnog i vrlo kaloričnog goriva, nastaje svega 1% pepela.

Vrlo lako se transportiraju, jednostavno se koriste pri zagrijavnju, a pri tom u potpunosti zadovoljavaju visoke ekološke standarde.

Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta.

Upotreba peleta u domaćinstvima i industriji na jednostavan način omogućuje kvalitetniji život, ne ugrožavajući okoliš i prirodu.